Voorstel wijziging Kleineondernemersregeling (KOR)

Betaal je minder dan € 1883 btw per jaar? Dan maak je waarschijnlijk gebruik van de Kleineondernemersregeling (KOR). Het kabinet heeft een voorstel gedaan om deze regeling te wijzigen.

Op dit moment mag je gebruikmaken van de KOR als je per jaar niet meer dan € 1883 aan btw hoeft af te dragen. In de bijlage van de Miljoenennota van 2018 staat nu een voorstel om niet meer te kijken naar de verschuldigde btw, maar naar de omzet. Wat de grens precies gaat worden, is nog niet bekend. Dat moet eerst worden goedgekeurd door de Europese Commissie. In andere Europese landen waar ze dit systeem toepassen, ligt de omzetgrens gemiddeld bij € 26.000.

In het voorstel staat ook dat de KOR zal veranderen in een “facultatieve omzetgerelateerde vrijstellingsregeling van omzetbelasting”. Dat betekent dat een ondernemer die binnen de nieuwe regeling valt geen btw meer in rekening brengt en ook geen btw meer kan aftrekken. Als je binnen de nieuwe regeling valt, word je “ontheven van het doen van btw-aangifte en de daarbij horende administratieve verplichtingen voor verrichte goederenleveringen en diensten in Nederland”. Je hoeft dus geen btw-aangifte meer te doen en je administratie wordt een stuk eenvoudiger of zelfs overbodig.

Over deze wet wordt via internet geconsulteerd. Dat betekent dat je als ondernemer je reactie kan geven op het voorstel. Dat kan tot 1 mei 2018 via de website van internetconsultatie.nl. Het is de bedoeling dat de nieuwe wet in 2020 ingaat.

Bron ZZP forum