Algemene voorwaarden als zzp’er

Wat zijn algemene voorwaarden?

Algemene voorwaarden zijn schriftelijke afspraken die jij maakt tussen jou en je klanten. Hierin staat bijvoorbeeld hoe en wanneer jouw klanten moeten betalen, wie er aansprakelijk is bij schade en wat voor garantie er op jouw producten of diensten zit. Je stelt deze voorwaarden op om eventuele problemen met je klanten te voorkomen. Je hoeft je algemene voorwaarden niet te laten ondertekenen of zo, als je maar laat weten dat je algemene voorwaarden hebt en dat klant daarmee akkoord gaat. Zet ze wel duidelijk op je website, of stuur ze persoonlijk naar je (potentiële) klanten.

Lees meer

Welke fiscale aftrekposten heeft een zzp’er?

Als een startende zzp’er zijn er belangrijke aftrekposten waar voordeel uit gehaald kan worden. Weet jij al precies welke dit zijn? Wellicht is het dan logisch om fiscaal advies voor ZZP te nemen. Onze overheid is een groot voorstander van het ondernemerschap en heeft daarom onder andere voor zzp’ers enkele fiscale voordelen. Deze voordelen verlagen het belastbaar inkomen en dus ook de uiteindelijke belasting die afgedragen wordt. In dit artikel worden enkele aftrekposten besproken.

Lees meer

Broodfonds, alternatief voor AOV?

Ondersteuning bij langdurige ziekte

Het eerste broodfonds startte ruim 10 jaar geleden. Het idee is dat een (relatief) kleine groep zelfstandige ondernemers elkaar ondersteunen in tijden van langdurige ziekte. Deelnemers aan het fonds schenken een collega die ziek is geld, zodat deze de tijd dat hij of zij door ziekte niet kan werken doorkomt.

Hoe werkt een broodfonds?

In een broodfonds zitten minimaal 20 en maximaal 50 zelfstandige ondernemers. Iedere maand leggen zij geld opzij. Als een collega-ondernemer langdurig ziek wordt krijgt deze geld van de anderen in het fonds. Zo kan de zieke ondernemer toch zijn rekeningen betalen en zo rondkomen.

Lees meer

Boekhouden voor zzp’ers

Als zzp’er ben je verplicht om te boekhouden. Oei, dat klinkt moeilijk! Nee hoor. Boekhouden is gewoon bijhouden wat je koopt en verkoopt met je bedrijf. Oftewel alle bonnetjes, rekeningen en facturen die je hebt verstuurd en gekregen.

Verplicht boekhouden

Iedere ondernemer, maar ook verenigingen en stichtingen, is verplicht om een boekhouding bij te houden. De Belastingdienst controleert of je netjes een boekhouding hebt gedaan. Je moet je boekhouding 7 jaar bewaren. Dit heet de bewaarplicht. Als je dus in 2011 ondernemer bent geweest, moet je je administratie van dat jaar tot en met 2018 bewaren.

Lees meer